Porozumienie Izby warszawskiej z Prokuratorią Generalną RP

We wtorek, 16 sierpnia 2022 roku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oficjalnie nawiązała współpracę szkoleniową i dydaktyczną z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie podpisane przez przedstawicieli obu instytucji będzie opierało się m.in. na podejmowaniu wspólnych inicjatyw edukacyjnych (szkolenia, seminaria, konferencje itp.) oraz wymianie doświadczeń i sugestii dot. nowych projektów szkoleniowych dla członków obu organizacji.

Na oficjalnym spotkaniu, w czasie którego omawiano szczegóły współpracy, Izbę warszawską reprezentowała Dziekan Rady OIRP w Warszawie, dr. hab. Monika Całkiewicz oraz Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego OIRP w Warszawie, r. pr. Łukasz Leja. Z ramienia Prokuratorii Generalnej RP  porozumienie podpisał Prezes Mariusz Haładyj.