Zamieszczanie zdjęcia

 

Zdjęcie powinno spełniać następujące parametry:

 • Typ zdjęcia: legitymacyjne/dowodowe/paszportowe, na jasnym, jednolitym tle
 • Dopuszczalny format zdjęcia: jpg
 • Maksymalna rozdzielczość:1200×1800
 • Minimalna rozdzielczość: 480×640
 • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
 • Minimalny rozmiar pliku: 100KB

Zdjęcia niespełniające powyższych parametrów nie będą akceptowane i będą usuwane!

W przypadku problemów prosimy o postępowanie według poniższych kroków w celu zamieszczenia zdjęcia w extranecie:

 1. Po kliknięciu przycisku Dodaj/Zmień zdjęcie klikamy w przycisk Przeglądaj,
 2. Z otwartej listy plików, wybieramy plik ze zdjęciem i zatwierdzamy przyciskiem Otwórz,
 3. Klikamy przycisk Wczytaj – otworzy się plik ze zdjęciem,
 4. Kadrujemy zdjęcie,
 5. Po wykadrowaniu zdjęciem klikamy przycisk Zaakceptuj,
 6. Po pojawieniu się wykadrowanego zdjęcia klikamy Zapisz i zamknij.

Za jakość zamieszczonego w ekstranecie zdjęcia odpowiedzialność ponosi radca prawny/aplikant!