Problem z wyskakującymi okienkami

 

Konfiguracja wyskakujących okienek w programach:

 • Internet Explorer,
 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome,
 • Opera,
 • Pasek narzędzi Google (Google toolbar).

Aby skonfigurować funkcję blokowania wyskakujących okienek należy wykonać następujące czynności:

Internet Explorer

Sposób 1:

 1. Otwieramy program Internet Explorer.
 2. Z menu Narzędzia klikamy w polecenie Opcje internetowe.
 3. Klikamy na kartę Prywatność, a następnie czyścimy pole wyboru Zablokuj wyskakujące okienka, aby wyłączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek.
 4. Klikamy w przycisk Zastosuj, a następnie klikamy przycisk OK.

Sposób 2:

 1. Otwieramy program Internet Explorer.
 2. Z menu Narzędzia wybieramy (wskazujemy) polecenie Blokowanie wyskakujących okienek, a następnie klikamy polecenie Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek.
 3. Jeżeli to nie pomoże to klikamy w drugie polecenie Ustawienia blokowania wyskakujących okienek i dodajemy adres strony internetowej logowania do stron, które są zezwolone.

Mozilla Firefox

Sposób 1:

 1. Otwieramy program Mozilla Firefox.
 2. Z menu Narzędzia klikamy w polecenie Opcje.
 3. Klikamy na kartę Treść, a następnie wyczyszczamy pole wyboru Zablokuj wyskakujące okna, aby wyłączyć funkcję blokowania wyskakujących okienek.
 4. Klikamy w przycisk OK.

Sposób 2:

 1. Otwieramy program Mozilla Firefox.
 2. Z menu Narzędzia klikamy w polecenie Opcje.
 3. Klikamy na kartę Treść, a następnie klikamy w polecenie Wyjątki
 4. W polu Adres witryny wpisujemy adres: https://www.oirpwarszawa.pl/ i klikamy w polecenie Zezwól.
 5. Klikamy w przycisk Zamknij.

Google Chrome

 1. Kliknąć menu Chrome w prawym górnym rogu.
 2. Z menu, jakie się ukaże wybrać Ustawienia.
 3. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane
 4. W sekcji Prywatność kliknąć przycisk Ustawienia treści
 5. W sekcji Wyskakujące okienka przycisk Zarządzaj wyjątkami
 6. W polu tekstowym Wzorzec nazwy hosta wprowadzić [*.]oirpwarszawa.pl i zaznaczyć Zachowanie – Zezwalaj

albo
Kliknąć przycisk Ustawienia treści…

W sekcji Wyskakujące okienka zaznaczyć Zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek we wszystkich witrynach

Opera

 1. Kliknąć ikonę Opera w lewym górnym rogu,
 2. Z menu, jakie się ukaże wybrać Ustawienia, a następnie Preferencje,
 3. W oknie, które się pojawi, w zakładce Ogólne, w polu Wyskakujące okna, z rozwijanego menu wybrać Otwieraj wszystkie wyskakujące okna.
 4. Kliknąć OK.

Pasek narzędzi Google (Google toolbar)

W przypadku, gdy zostały przeprowadzone wyżej wymienione działania, a przeglądarka dalej wyświetla informację dotyczącą odblokowania wyskakujących okienek, najprawdopodobniej zainstalowana jest aplikacja, która w dalszym ciągu blokuje wyskakujące okienka. Jedną najczęściej spotykanych aplikacji jest Pasek Narzędzi Google (Google Toolbar). Konfiguracja funkcji blokowania wyskakujących okienek wymaga przeprowadzenia następujących czynności:

 1. Wejść na stronę www.oirpwarszawa.pl
 2. Kliknąć przycisk Więcej,
 3. Wybrać Blokowanie okien pop-up
 4. Zaznaczyć Nigdy nie blokuj okien pop-up w witrynie oirpwarszawa.pl