Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, organami samorządu na poziomie okręgowym są: zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych, rada okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna i okręgowy sąd dyscyplinarny oraz rzecznik dyscyplinarny.