OIRP w Warszawie ma 24 nowych radców prawnych

W środę, 11 lipca 2018 r. na ręce Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika złożyło uroczyste ślubowanie 24 nowych radców prawnych.

W gronie tym było: 10 osób po aplikacji radcowskiej i zdanym egzaminie radcowskim, 4 osoby po egzaminie radcowskim bez odbycia aplikacji radcowskiej, 5 osób z tytułem naukowym doktora nauk prawnych oraz 5 adwokatów.