BIP: Finanse

Finanse

Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za 2018 rok, zatwierdzone uchwałą Nr 3/2019 Zgromadzenia OIRP w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie za 2018 rok

Zobacz więcej