Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Radcy Prawnego Dariusza Sałajewskiego Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji w latach 2013–2016 zaangażowanego w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na s...

Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stwierdzenia niezgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP w dniu 10 marca 2022 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych wyraża przekonanie, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie o sygn. akt K 7/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.

Harmonogram Klubu Radcy Prawnego III-IV 2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram aktywności Klubu Radcy Prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie od marca do kwietnia 2022 roku. Szczegółowych informacji nt. wydarzeń udziela pani Krystyna Janicz.