Kurs Legal English 2022

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w kursie z prawniczego języka angielskiego Legal English. Kurs będzie się składał z trzech trymestrów i odbywać się będzie w formie zajęć online. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godz. szkoleniowe (2 godziny 15 minut). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2022 roku i będą trwały do grudnia 2022 roku (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień).

Szczegółowy opis poziomu zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 – wtorek 17.30–19.45 / piątek 10.30–12.45

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1). Program kursu obejmować będzie podstawowe słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego, prawa pracy, prawa spółek i prawa umów. Część zajęć poświęcona będzie na przygotowanie słuchaczy do egzaminu TOLES Foundation, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2023r. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych – umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek dokumentów sądowych, opinii.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o materiały  autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Grupa B2 – środa 17.30–19.45/ niedziela  10.00–12.15

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu TOLES Higher, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2023r. Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego, prawa pracy, prawa finansowego i prawa spółek. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym (inverted conditionals, stylistic inversion, reporting passive structuresm, indirect questions), oraz ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych – umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek  dokumentów sądowych, opinii.

Warto zaznaczyć, że certyfikat TOLES Higher spełnia wymogi rekrutacyjne do programów LL.M, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o materiały  autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Grupa C1 – poniedziałek 17.30 – 19.45 /czwartek 10.30 – 12.45

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1) i ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu TOLES Advanced, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2023r.

Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego, prawa pracy, prawa spółek i prawa umów. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym (inverted conditionals, stylistic inversion, reporting passive structures, indirect questions). Program kursu będzie również obejmował tłumaczenia fragmentów tekstów prawniczych –  umów, pełnomocnictw, dokumentów założycielskich spółek dokumentów sądowych, opinii.

Warto zaznaczyć, że certyfikat TOLES Advanced spełnia wymogi rekrutacyjne do programów LL.M, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o materiały  autorskie przygotowane przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Business English i Legal English (egzaminy TOLES) – Pani mgr Katarzyna Wesołowska. Pani Katarzyna Wesołowska prowadzi obecnie w OIRP w Warszawie wszystkie zajęcia z Legal English.

Katarzyna Wesołowska – absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie lingwistyki stosowanej i tłumacz specjalistyczny; członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, BEC Preliminary i BEC Vantage dla pracowników Narodowego Banku Polskiego oraz językowe kursy specjalistyczne z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów płatniczych i prawa bankowego. Jest zawodowym tłumaczem specjalistycznym w zakresie tłumaczeń medycznych, prawnych i technicznych.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod poniższym linkiem:

https://earforms.oirpwarszawa.pl/index.php/175494?lang=pl

Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim należącym do OIRP w Warszawie.

Informujemy, że rezygnacja z udziału w kursie (potwierdzona na piśmie) możliwa jest wyłącznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I trymestru. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem I trymestru powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY). Rezygnacja z udziału w trakcie trwania kursu lub nieobecność na zajęciach bez względu na jej przyczynę, nie wpływa na obniżenie opłaty za kurs i powoduje utrzymanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału (ZA TRZY TRYMESTRY).

Opłaty za kurs można dokonywać na dwa sposoby:

  • jednorazowo w kwocie  1875 zł do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • w trzech ratach po 625 zł każda w terminach do: 31.12.2021 r.(I trymestr), 31.03.2022 r. (II trymestr), 30.09.2022 r. (III trymestr)

W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko, wybrany język oraz nazwa grupy
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie w danej grupie będzie niewystarczająca, zajęcia w tej grupie nie odbędą się. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Za uczestnictwo w kursie językowym Legal English jest możliwość uzyskania punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl 
Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl