191 lat adwokatury w Bukareszcie

Z okazji 191. rocznicy swojego powstania Izba Adwokacka w Bukareszcie zorganizowała 24 września 2022 r. obchody jubileuszowe. Głównym punktem wydarzenia była konferencja poświęcona nowym trendom w wykonywaniu zawodu adwokata/radcy prawnego. W jej trakcie przedstawiciele regionalnych izb rumuńskich przedstawiali wyzwania, przed jakimi stoją prawnicy w ich kraju oraz dyskutowali o roli samorządu zawodowego w tym zakresie. Obok kwestii rumuńskich, zaproszeni goście z zagranicy (Niemcy, Słowenia, Polska) przedstawili uczestnikom doświadczenia swoich izb. Na zaproszenie Izby adwokackiej w Bukareszcie, polską perspektywę przedstawił prof. M. Maciejewski, członek Rady OIRP w Warszawie.

Wystąpienia konferencyjne oraz dyskusja skupiały się w obszarze wykorzystania narzędzi IT w pracy prawników. Z obrazu zarysowanego podczas konferencji oraz w trakcie rozmów kuluarowych wynikało, że informatyzacja rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości jest bardziej zaawansowana niż w Polsce, jednakże po okresie pandemii wykorzystanie IT w tym obszarze zmniejszyło się znacznie – do poziomu bliskiego zeru. Uczestnicy zastanawiali się więc, czy wykorzystanie systemów informatycznych powróci do poziomu z okresu pandemii. Ponadto dyskutowano kwestię zastosowania sztucznej inteligencji w wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości oraz wpływ tego zjawiska na rynek pracy i satysfakcję klientów. W ciągu całego wydarzenia pojawiło się także wiele innych wątków, a problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się prawnicy rumuńscy, są bardzo zbliżone do tych, z którymi spotykamy się w Polsce.

To już kolejne spotkanie przedstawicieli izb warszawskiej i bukaresztańskiej. W czerwcu tego roku w konferencji Modern Bar Association organizowanej przez OIRP w Warszawie uczestniczyła wicedziekan izby w Bukareszcie, pani Flavia Teodosiu. Izba bukaresztańska jest bardzo aktywnym samorządem, organizującym wiele wydarzeń dla swoich członków, otwartym na współpracę międzynarodową, co pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój dwustronnych relacji.