Wykłady e-learningowe

Zapraszamy do skorzystania z wykładów dostępnych w Extranecie w nowej zakładce EAR:

r.pr. Sławomir Ciupa – Reklama usług radcowskich w Internecie – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. Mateusz Woiński – Praktyczne aspekty postępowań w sprawach o zniesławienie i znieważenie – 4 punkty szkoleniowe

Arkadiusz Żurek – Sztuka negocjacji dla prawników – 2 punkty szkoleniowe

Radosław Miler – Autoprezentacja i prowadzenie spotkań – 2 punkty szkoleniowe

Witold Rychłowski – Budowanie autorytetu – 2 punkty szkoleniowe

Radosław Miler – Efektywność w pracy prawnika – 2 punkty szkoleniowe

Ewa Opolska – Techniki motywacji pracownika – udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej – 2 punkty szkoleniowe

Ewa Opolska – Wystąpienia publiczne dla prawników – 2 punkty szkoleniowe

Grzegorz Ziółkowski – Podatki w kancelarii prawnej cz. 1 – 2 punkty szkoleniowe

Grzegorz Ziółkowski – Podatki w kancelarii prawnej cz. 2 – 2 punkty szkoleniowe

Paula Przybielska – Raportowanie schematów podatkowych cz. 1 – 2 punkty szkoleniowe

Paula Przybielska – Raportowanie schematów podatkowych cz. 2 – 2 punkty szkoleniowe

Witold Rychłowski – Sztuka perswazji – 2 punkty szkoleniowe

Anetta Krukowska – Dbanie o rozwój kompetencji pracowników – 2 punkty szkoleniowe

Tomasz Wrzesiewski – Delegowanie zadań – 2 punkty szkoleniowe

Arkadiusz Żurek – Efektywna sprzedaż usług prawnych – 2 punkty szkoleniowe

Bartosz Stawski – Innowacyjne rozwiązywanie problemów – 2 punkty szkoleniowe

Joanna Rapanicz – Komunikacja zmiany – 2 punkty szkoleniowe

Tomasz Wrzesiewski – Planowanie i wyznaczanie celów – 2 punkty szkoleniowe

Joanna  Rapanicz – Rola lidera w budowaniu zespołu – 2 punkty szkoleniowe

Radosław Miler – Storytelling – 2 punkty szkoleniowe

Joanna Rapanicz – Work – life balance. Jak zachować równowagę w życiu – 2 punkty szkoleniowe

Arkadiusz Żurek – Współpraca międzypokoleniowa – 2 punkty szkoleniowe

Anetta Krukowska – Zarządzanie stresem – 2 punkty szkoleniowe

Joanna Rapanicz – Zarządzanie zmianą – 2 punkty szkoleniowe

Mirosław Oczkoś – Prezentacje ze slajdami – 3 punkty szkoleniowe

Maciej Borejko – Efektywne komunikaty biznesowe – 2 punkty szkoleniowe

Tomasz Bagiński – Rozmowy narzędziem pracy menedżera – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. Izabela Zawacka – Indywidualne i grupowe zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez radców prawnych – wstęp – 2 punkty szkoleniowe

dr Joanna Derlatka – Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa – Główne obowiązki wynikające dla radców prawnych z ustawy o przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – 3 punkty szkoleniowe

dr Grzegorz Krysztofiuk – Wykorzystanie narzędzi informatycznych w postępowaniu karnym – 3 punkty szkoleniowe

dr hab. Marcin Dziurda – Nowy model koncentracji materiału procesowego – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. Piotr Grodzki – Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne aspekty w pracy radcy prawnego – 2 punkty szkoleniowe

Łukasz Prasołek – Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – 3 punkty szkoleniowe

dr hab. Piotr Rylski – Apelacja cywilna po nowelizacji z 2019 r. – 3 punkty szkoleniowe

s. Grzegorz Karaś – Praktyczne problemy reformy kpc – postępowanie zażaleniowe – 4 punkty szkoleniowe

r.pr. dr Mateusz Woiński – Radca prawny jako obrońca w postępowaniu przyspieszonym – dyżury obrończe – 4 punkty szkoleniowe

dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz – E-doręczenia – założenia ogólne doręczeń elektronicznych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych – 4 punkty szkoleniowe

s. Grzegorz Karaś – Doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090) – 4 punkty szkoleniowe

dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz – E-doręczenia – doręczenia elektroniczne na gruncie procedury cywilnej, administracyjnej, karnej, podatkowej i sądowo-administracyjnej w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych – 4 punkty szkoleniowe

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny szkoleń proponowanych w ramach e-learningu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Każda pozycja składa się z filmu z wykładem, podczas którego należy potwierdzać obecności we wskazywanych przez system komputerowy momentach (kliknięcie ikony obecności umieszczonej każdorazowo u dołu ekranu). Tylko potwierdzenie wszystkich ikon obecności pozwala na przyznanie punktów szkoleniowych.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu EAR. Przypominamy, że dane dostępowe do Extranetu można uzyskać kontaktując się na adres email: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

Punktacja wykładów e-learningowych

Zasady_udziału_w_szkoleniu_e-learningowym

Udostępnij na: