Cele Komisji Zagranicznej

Sprawy, którymi zajmują się radcowie prawni coraz częściej mają charakter międzynarodowy i wymagają sprawnego poruszania się po zróżnicowanych systemach prawnych. Dlatego ważnym obszarem działalności warszawskiej OIRP jest wspieranie jej członków w zdobywaniu zagranicznych kontaktów oraz poszerzaniu wiedzy na temat prawa międzynarodowego i systemów prawnych funkcjonujących w innych krajach. Komisja Zagraniczna realizuje powyższe cele poprzez:

  • organizowanie wyjazdów studyjnych dla członków samorządu,
  • przyjmowanie delegacji zagranicznych,
  • organizowanie seminariów i wykładów dotyczących prawa zagranicznego,
  • zachęcanie zagranicznych prawników do prowadzenia zajęć na aplikacji radcowskiej i wykładów dla członków samorządu,
  • organizowanie seminariów prawniczych i imprez integracyjnych dla zagranicznych prawników w Polsce,
  • publikowanie artykułów na tematy związane z prawem zagranicznym w fachowych czasopismach,
  • prowadzenie rubryki zagranicznej w czasopiśmie „Temidium”, wydawanym przez warszawska Izbę.

W 2011 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przystąpiła do Federacji Adwokatur Europejskich (FBE). FBE to prestiżowa organizacja zrzeszającą samorządy prawnicze państw członkowskich Rady Europy. Członkostwo w tej organizacji wpływa pozytywnie na wizerunek Izby warszawskiej oraz poszerza możliwości promowania Izby warszawskiej w Europie. Przynależność do FBE daje również możliwość nawiązywania kontaktów z prawnikami innych krajów europejskich oraz wymiany informacji na temat praktyki, problemów i zmian w regulacjach dotyczących wykonywania zawodu w ich krajach.