Pro Bono

OIRP w Warszawie umożliwia swoim członkom świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na różne sposoby. Najnowszą formą jest Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono, uruchomiony w październiku 2018 r., w którego działalność mogą się angażować zarówno radcy prawni, jak i aplikanci Izby warszawskiej.

Członkowie OIRP w Warszawie udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach współpracy z urzędami dzielnic Warszawy. Włączają się w akcje pro bono inicjowane przez Krajową Radę Radców Prawnych, a także współpracują z Sejmem RP. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas poradnikowych programów telewizyjnych.

Koordynatorem ds. programów pro bono OIRP w Warszawie jest r.pr. Filip Czernicki. Można się z nim kontaktować pod adresem: probono@oirpwarszawa.pl.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono OIRP w Warszawie

Klientami Ośrodka są osoby kierowane bezpośrednio przez biura nieodpłatnej pomocy prawnej, instytucje społeczne i rzecznicze, organizacje pozarządowe oraz kliniki prawa. Pomocy prawnej udzielają im – na zasadzie pełnej dobrowolności – radcy prawni i działający pod nadzorem radcy prawnego aplikanci Izby warszawskiej.

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy prawnej w ramach Ośrodka Pro Bono proszone są o złożenie załączonej deklaracji o przystąpieniu do współpracy z Ośrodkiem. Wypełnione deklaracje należy składać w siedzibie OIRP w Warszawie lub drogą mailową na adres: probono@oirpwarszawa.pl

Pliki do pobrania znajdą Państwo na stronie poniżej.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono – dołącz do inicjatywy Izby warszawskiej