Pomóż seniorom zostać w domu!

W obliczu epidemii koronawirusa oraz idącego za tym ograniczenia swobody poruszania się Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wspiera osoby, które w obecnym czasie są w najtrudniejszej sytuacji – samotnych, niesamodzielnych członków stołecznego samorządu. W związku z coraz większą liczbą potrzebujących wsparcia informujemy, iż została otwarta rejestracja dla wolontariuszy chętnych do pomocy seniorom Izby warszawskiej.

Epidemia koronawirusa znacząco ograniczyła naszą swobodę przemieszczania się. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia są jasne – wszyscy powinniśmy pozostać w domu, a jeśli już musimy go opuścić, to tylko w wybranych sytuacjach, jak wyjście do pracy, czy zakup środków niezbędnych do życia. Wobec dynamicznych zmian zachodzących w naszym życiu codziennym pamiętajmy, że wśród nas są jeszcze osoby, którym obecna sytuacja szczególnie utrudniła życie. To seniorzy, którzy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka.

Do akcji może się włączyć każdy członek Izby warszawskiej – radca prawny albo  aplikant radcowski. Wystarczy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego, dostępnego tutaj, podając imię, nazwisko, numer wpisu, dane kontaktowe oraz obszar w obrębie którego może dostarczyć potrzebne środki.

Uwaga!

Osoby chętne do pomocy muszą być w pełni zdrowe, posiadać niezbędne środki ochrony przed wirusem jak: maseczka, rękawiczki i płyny dezynfekujący, a także dysponować samochodem, jeśli będzie on konieczny dla udzielenia pomocy.

Jak to działa?

Po udanej rejestracji będziemy przekazywać informacje o  seniorach, którzy potrzebują pomocy w zaopatrzeniu według miejsca zamieszkania. Wolontariusz otrzyma od nas numer kontaktowy i dane adresowe osoby, dla której będzie robił zakupy.