Od 1 lipca kasy fiskalne online także dla radców prawnych

Od 1 lipca 2021 kolejne branże i usługi, w tym prawnicze, zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Ich wprowadzenie to kolejny krok w uszczelnieniu podatku VAT. Warto pamiętać, że zakup nowego urządzenia daje prawo do ulgi w wysokości 700 złotych. Natomiast podatnicy, dla których instalacja kasy fiskalnej on-line nie jest możliwa do wskazanego przez ustawodawcę terminu, mogą jeszcze wnioskować o przesunięcie terminu instalacji kasy, ale z wnioskiem należy zdążyć do końca czerwca.

Różnice pomiędzy tradycyjną kasą fiskalną, a kasą fiskalną on-line polegają m.in. na tym, że ta druga w sposób ciągły i automatyczny wysyła informacje o transakcjach do Centralnego Repozytorium w Krajowej Administracji Skarbowej (CRK). Ponadto kasa on-line posiada możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania, rejestruje kopie wszystkich drukowanych dokumentów, a użytkownik nie ma możliwości się do nich dostać, kasa on-line także drukuje e-paragony, a jednocześnie ich kopie zapisuje.

Komisja ds. Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych w maju b.r. podjęła działania celem zebrania ofert od podmiotów dostarczających takie urządzenia na dostawę kas dla radców prawnych, jak również wynegocjowania z tymi podmiotami dodatkowych rabatów na rzecz członków naszego samorządu. Z zestawieniem kas fiskalnych dla radców prawnych można się zapoznać klikając TUTAJ

Warto wiedzieć, iż podatnik kupujący kasę fiskalną on-line ma prawo do ubiegania się o ulgę w postaci zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy. Podatnik po zakupie kasy może pomniejszyć VAT o 90 proc. wydanej kwoty netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Może również odliczyć VAT naliczony z faktury, a wydatek netto zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast w sytuacji, gdy wiadomo już, że instalacja kasy fiskalnej on-line nie będzie możliwa do 1 lipca b.r., należy najpóźniej do 30 czerwca złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o przesunięcie terminu uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Przedsiębiorca powinien w podaniu wskazać także termin, w którym będzie już gotowy do ewidencjonowania obrotu w kasie on-line.

Przepisy przewidują również skorzystanie z całkowitego zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług prawniczych, jeśli zostaną spełnione łącznie konkretne warunki takie jak m.in. świadczenie usług wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość czy otrzymanie w całości zapłaty za wykonaną czynność przez świadczącego usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Obowiązek stosowania kas on-line m.in. dla radców prawnych miał wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Termin raz udało się przesunąć – na lipiec 2021 r. Pomimo wniosków samorządów prawniczych o zmianę daty obowiązku posiadania kas fiskalnych na styczeń 2022 r. Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na kolejne przesunięcie terminu.

Aktem prawnym regulującym zasady objęcia kolejnych grup przedsiębiorców obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online od 1 lipca 2021 r. jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

Za: Krajowa Izba Radców Prawnych