Znamy laureatów XXI Lokalnego Konkursu Krasomówczego

Za nami XXI edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego, który Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie objęła swoimi patronatem.

Pierwszy etap konkursu odbył się 9 marca 2017 roku, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie. Konkurs ten jest okazją dla studentów do zaprezentowania swojego talentu oratorskiego, umiejętności autoprezentacji, sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej nabytej podczas toku studiów oraz pokonania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Konkurs adresowany jest do studentów prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów. Główna idea organizowania konkursu to rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, zdobycie doświadczenia w zakresie płynnego posługiwania się językiem prawniczym oraz podkreślenie znaczenia, istotnych w życiu każdego prawnika, sztuk autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na tydzień przed konkursem. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3 minutowej repliki.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 14 osób. Pierwsze miejsce zajęła Jagoda Kwapińska, studentka IV roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, drugie miejsce zajął Bartłomiej Boguszewski, student III roku Uniwersytetu Warszawskiego, a trzecie – Hubert Smoliński, student II roku Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak wskazuje mec. Daniel Dębecki – Uczestnicy konkursu opanowali w wyśmienitym stopniu zarówno merytoryczną, jak i werbalną stronę wystąpień. Ciekawa i wciągająca tematyka wyrażona została umiejętną formą przekazu. To niezwykle ważne, aby podczas wystąpień publicznych potrafić przyciągnąć  słuchaczy odpowiednim doborem słów, właściwą dykcją i modulacją głosu, ale także ciekawym przysłowiem czy dykteryjką. Konkursowicze prezentowali te cechy prezentacji nad podziw dobrze. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie z dumą wspiera studentów szlifujących trudną sztukę wystąpień oratorskich.

Etap Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy odbędzie się w 19 maja 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą.

W jury konkursu znaleźli się przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie: mec. Sonia Maliszewska-Kowalczyk oraz mec. Daniel Dębecki.

Organizatorem konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA).