Zmiany w uchwale dotyczącej obowiązku doskonalenia zawodowego

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 12 marca br. Krajowa Rada Radców Prawnych dokonała nowelizacji uchwały Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Najważniejsze zmiany dotyczą zniesienia patronatów organów samorządu nad szkoleniami zewnętrznymi oraz odstąpienia od wymogu uzyskania co najmniej 20 punktów w każdym cyklu szkoleniowym na szkoleniach organizowanych przez samorząd radców prawnych.

Przyjęta nowelizacja uchwały szkoleniowej przywraca w znacznej mierze model funkcjonujący do 1 stycznia 2016 r., który w opinii OIRP w Warszawie w większym stopniu sprzyjał realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych. Zadaniem samorządu zawodowego jest dostarczanie swoim członkom dużej liczby szkoleń wysokiej jakości. Obok szkoleń samorządowych powinien jednak istnieć rynek szkoleń komercyjnych, uzupełniający ofertę szkoleniową izb okręgowych oraz KRRP. Większa swoboda w zakresie wyboru szkoleń stwarza lepsze warunki dla rozwoju zawodowego, a wysoki profesjonalizm radców prawnych stanowi istotny element w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku usług prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem ujednoliconym uchwały KRRP Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, który uwzględnia ostatnie zmiany dokonane w tej uchwale. Przypominamy, że tekst ujednolicony ma jedynie charakter pomocniczy; obowiązujący teksty jednolity zostanie ogłoszony przez Prezydium KRRP.

Udostępnij na: