Zmiany w przepisach dotyczących opłat sądowych i stawek dla radców prawnych

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w rozporządzeniach dotyczących opłat za czynności radcowskie i adwokackie oraz za urzędówki, planowane są również zmiany w systemie kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

Mimo, że już dziś mamy jedne z najwyższych opłat sądowych w krajach Unii Europejskiej, resort sprawiedliwości planuje ich podwyżkę. Z 30 do 100 zł wzrośnie minimalna opłata sądowa, trzeba będzie płacić za wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia, mniej będzie opłat stałych. To najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić w systemie kosztów sądowych w sprawach cywilnych resort sprawiedliwości. Zdaniem profesjonalnych pełnomocników spowodują one, że występująca już obecnie bariera w dostępie do wymiaru sprawiedliwości jeszcze wzrośnie.

Czytaj więcej.

Od 13 października 2017 r. profesjonalni pełnomocnicy będą musieli liczyć się z tym, że otrzymają niższe wynagrodzenia za prowadzenie postępowań o podleganie ubezpieczeniu społecznemu oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego. W życie wejdą bowiem zmiany w rozporządzeniach dotyczących opłat za czynności adwokackie i radcowskie oraz za urzędówki.

Zgodnie z nowymi przepisami minimalne stawki w wymienionych sprawach emerytalnych i ubezpieczeniowych podejmowanych z wyboru spadną z 360 zł do 180 zł. Z kolei w przypadku udzielania pomocy z urzędu taksa wyniesie 90 zł (dziś obowiązujące przepisy określają tylko opłatę maksymalną w wysokości 360 zł). Jak tłumaczyło w uzasadnieniu swoich propozycji Ministerstwo Sprawiedliwości, zmiany te mają pomóc ograniczyć koszty, jakie musi obecnie ponosić ZUS w związku z przegrywanymi procesami.

Czytaj więcej.