Zmiany w Prezydium Rady OIRP w Warszawie

W dniu 14 listopada br. Rada OIRP w Warszawie odwołała r.pr. Ireneusza Dobrowolskiego z funkcji Wicedziekana.

Kierowanie realizacją zadań w sprawach objętych zakresem działania Komisji do spraw Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej objął Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik.