Zgromadzenie wyborcze 2020 – znamy listę kandydatów!

15 czerwca br. na posiedzeniu  Okręgowej Komisji Wyborczej OIRP w Warszawie została podjęta Uchwała Nr 100/2020 w sprawie listy zgłoszonych kandydatów w wyborach przeprowadzanych podczas Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wybory odbędą się w środę, 24 czerwca na terenie Stadionu PGE Narodowego. W trakcie zgromadzenia zostaną wyłonieni:

  • Dziekan Rady OIRP w Warszawie (1 kandydat)
  • członkowie Rady OIRP w Warszawie (22 kandydatów)
  • członek Krajowej Rady Radców Prawnych z ramienia OIRP w Warszawie (1 kandydat)
  • członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie (9 kandydatów)
  • członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie (20 kandydatów)
  • Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie (1 kandydat)
  • delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych (121 kandydatów)

Udział w wyborach weźmie 320 delegatów wyłonionych w trakcie Zebrań Rejonowych, które odbyły się 2 lutego br.

Całe wydarzenie będzie odbywać się według ściśle określonych zasad bezpieczeństwa podyktowanych obecną sytuacją epidemiologiczną.