Zgłoszenia do projektu pomocy uchodźcom z wyspy Lesbos

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE i Deutscher Anwaltsverein (DAV), wspólnie z Radami Adwokackimi w Grecji, stworzyli projekt, który ma na celu pomoc uchodźcom na wyspie Lesbos. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału!

Głównym celem projektu jest zapewnienie obecności prawników europejskich w obozach dla uchodźców (tak zwanych hot spotach) na Lesbos, by zapewnić imigrantom dostęp do porad i pomocy prawnej w zakresie przysługujących im praw. Wszyscy radcowie prawni, którzy chcieliby wziąć udział w pomocy dla uchodźców w ramach projektu CCBE, proszeni są o przesłanie czytelnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (załączonych poniżej) do 30 lipca br. na adres: slazak@kirp.pl oraz ciesielski@kirp.pl.
Pobyt każdej osoby, która zadeklaruje chęć pracy na rzecz uchodźców na Lesbos trwałyby 2–3 tygodnie. Koszty wyjazdu zostaną pokryte z funduszy zebranych wśród samorządów członkowskich CCBE. Warunkiem udziału w projekcie jest biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowo mile widziana byłaby znajomość języka arabskiego i/lub francuskiego (uchodźcy z Syrii i Libanu częściej władają językiem francuskim niż angielskim). Na miejscu będzie przebywać jednocześnie kilku prawników z krajów uczestniczących w pomocy prawnej, którzy będą współpracować z greckim adwokatem – koordynatorem. Radcowie prawni, którzy zdecydują się na podjęcie tego wyzwania muszą być świadomi oczekującego ich ogromu pracy na Lesbos.

Udostępnij na: