Zatrudnimy aplikanta radcowskiego

Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców oraz w prowadzeniu gospodarczych sporów sądowych.

Dbamy, aby wyróżniał nas profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny, w związku z tym szukamy osób ambitnych, które chcą się dalej rozwijać. Cenimy osoby, które nie tylko dysponują bogatą wiedzą teoretyczną, ale także potrafią doskonale wykorzystać swoje wiadomości w praktyce.

Jeśli uważasz, że te cechy opisują Ciebie – dołącz do naszego zespołu!

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatki do działu korporacyjnego na stanowisko: aplikanta radcowskiego.

 • Miejsce pracy: Warszawa
 • Wymiar pracy: pełny
 • Rodzaj umowy: umowa zlecenie, kontrakt B2B

Czego oczekujemy od Ciebie:

 • wspierania prawników kancelarii prowadzących projekty transakcyjne i w obszarze prawa handlowego,
 • bieżącej obsługi i doradztwa korporacyjnego dla klientów kancelarii,
 • sporządzania, negocjowania i opiniowania projektów umów w obrocie handlowym między przedsiębiorcami (w szczególności umów dostawy, międzynarodowej sprzedaży towarów, umów o roboty budowlane, umów najmu lub dzierżawy, umów sprzedaży udziałów/akcji, umów inwestycyjnych) oraz regulaminów,
 • identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych w toku prowadzonych projektów,
 • wyszukiwania informacji oraz prowadzenia analiz prawnych zagadnień problemowych,
 • kontaktów z klientami, sądami i urzędami, uczestniczenia w spotkaniach z klientami,
 • sporządzania dokumentacji korporacyjnej (protokoły zgromadzeń wspólników, plany przekształcenia/połączenia/podziału),
 • sporządzania wniosków w postępowaniach rejestrowych i wieczystoksięgowych,
 • sporządzania projektów pism procesowych w obszarze prawa handlowego,
 • współpracy z zespołem w ramach dużych projektów korporacyjnych lub procesowych.

Szukamy osób, które:

 • są na aplikacji radcowskiej (drugi lub trzeci rok),
 • bardzo dobrze orientują się w zagadnieniach prawa cywilnego i prawa handlowego, w tym prawa spółek handlowych, dobra znajomość prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem,
 • mają minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie sporządzania/negocjowania umów handlowych i sporządzania dokumentów korporacyjnych), nabytego w kancelarii prawnej,
 • są kreatywne i potrafią wyjść poza utarte schematy,
 • wyróżniają się samodzielnością i odpowiedzialnością w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • cechują się wysokim poziomem zdolności analitycznego i logicznego rozumowania oraz jasnego, precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
 • lubią pracę z ludźmi,
 • sprawnie obsługują prawnicze bazy danych typu LEX,
 • płynnie posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

W zamian oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego, stopnia zaangażowania oraz umiejętności,
 • możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobycia nowych doświadczeń przy obsłudze przedsiębiorców z różnych branż,
 • pracę przy ciekawych projektach dotyczących m.in. branży produkcyjnej, nowych technologii, budowlanej i innych,
 • wsparcie doświadczonych prawników w ramach prowadzonych projektów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • możliwość realnego wpływu na rozwój kancelarii,
 • wygodne warunki pracy w eleganckiej wili na Mokotowie,
 • twórczą oraz przyjazną atmosferę pracy, w młodym, ambitnym zespole, w środowisku prawników, którzy wzajemnie się wspierają, szanują i cenią.

Aplikuj na adres: alla.sulowska@kancelaria-mt.pl

 Prosimy o dopisanie w treści CV następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji przeprowadzanej przez spółkę Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (KRS: 0000904872).”

Udostępnij na: