zatrudnię radcę prawnego

KRAJOWY INSTUTUT PRAWNO -PODATKOWY SP. Z O.O.  w Warszawie poszukuje radców prawnych, specjalizujących się w  szeroko rozumianym prawie gospodarczym:

 

Zakres obowiązków:

 

 

  1. przygotowanie i analiza dokumentacji prawnej, sporządzanie opinii i informacji prawnych, – przeprowadzanie audytów nieruchomości, przygotowywanie dokumentów procesu inwestycyjnego i budowlanego.;
  2. przygotowanie i analiza dokumentacji prawnej, w tym korporacyjnej, sporządzanie opinii i informacji prawnych, – przeprowadzanie due dillegence spółek oraz innych podmiotów gospodarczych

 

Wymagania:

 

 

  1. doświadczenie min. 2 lata;
  2. umiejętności organizacyjne, dokładność, odpowiedzialność;
  3. dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej,
  4. samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych klientów,
  5. umiejętności pracy pod presją czasu.

 

 

 

Osoby zaineresowane proszę o przesłanie swojego CV z na adres: paulina.kalinowska@kipp24.pl (w temacie proszę wpisać \”cv – radca prawny”) oraz zamieszczenie w treści CV klazuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

 

 

 

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Instytut Prawno – Podatkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-193), ulica Stawki 2, NIP:5252730982, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000705768, tel. 22 122 02 77, e-mail: instytut@kipp24.pl.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów, w tym  Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w przypadku realizowania procesu rekrutacji z udziałem podmiotu przetwarzającego. Dane osobowe mogą być także przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych”.

 

 

 

 

 

Udostępnij na: