Zatrudnię radcę prawnego

Kancelaria Radców Prawnych Kotarba i Wspólnicy w Warszawie poszukuje:

Radcę prawnego

Wymagania:

 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w kancelarii lub dziale prawnym przedsiębiorstwa,
 • bardzo dobrej znajomości prawa handlowego, prawa umów, gospodarczego i cywilnego oraz aspektów korporacyjnych,
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • dobry warsztat prawniczy,
 • umiejętność dostrzegania problemów i zorientowanie na ich efektywne rozwiązywanie,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych,
 • dokładność i skrupulatność,
 • znajomości programów pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie pism procesowych, projektów umów, opinii prawnych i innych dokumentów,
 • wsparcie w bieżącej obsłudze prawnej Klientów Kancelarii,
 • uczestnictwo w rozprawach sądowych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy współpracy lub umowy zlecenia,
 • sprecyzowany zakres obowiązków,
 • możliwości zdobycia doświadczenia i podniesienia kwalifikacji,
 • pracę w miłej atmosferze.

Aplikacje zawierające CV prosimy o przesyłanie na adres: eswierczewska@kotarbakancelaria.pl

Do apli­ka­cji pro­si­my do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Udostępnij na: