Zatrudnię od Starszego specjalisty do Radcy Prawnego w Wydziale Obsługi Prawnej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

od Starszego specjalisty do Radcy Prawnego

 

w Wydziale Obsługi Prawnej

 

Wymiar etatu: 1 etatu

 

 

 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

 

Jesteśmy agendą rządową odpowiedzialną za budowę systemów teleinformatycznych dla służby zdrowia. Na naszym koncie jest kilkadziesiąt projektów informatycznych zakończonych z sukcesem, w których dostarczyliśmy realną wartość biznesową.

 

 

 

Zakres Twoich zadań:

 

1. Obsługa prawna CSIOZ, m.in. w zakresie:

 

 

 • sporządzania opinii prawnych;
 • przygotowywania i opiniowania projektów umów;
 • przygotowywania rekomendacji dotyczących strategii postępowania CSIOZ w związku niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umów przez wykonawców;
 • reprezentacji CSIOZ przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;
 • wykonywania innych zadań zleconych przez pracodawcę wynikających z rodzaju świadczonej pracy.

 

2. Udzielanie porad prawnych w zakresie dotyczącym działalności Centrum.

 

3. Współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w związku z realizacją powierzonych zadań.

 

 

 

Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

 

 

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Min. trzyletnie doświadczenie zawodowe.
 3. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i opiniowania umów z zakresu IT, w szczególności umów wdrożeniowych i serwisowych (utrzymaniowych).

 

 

 

Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

 

 

 1. Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej zamawiających w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
 3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
 4. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Oferujemy Ci:

 

 

 • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
 • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
 • dla najlepszych premie uznaniowe,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

 

1. w postaci elektronicznej:

 

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
 • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
 • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

 

2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

 

 

 

Termin składania dokumentów: do 9 grudnia 2018 r.

 

 

 

Inne informacje:

 

1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

 

2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@csioz.gov.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

WKPS.OP.WOP.112.2018

 

Udostępnij na: