Zatrudnię Aplikanta Radcowskiego

Departament Prawny spółki z sektora finansowego  poszukuje Aplikanta Radcowskiego 1 lub 2 roku

 

Wymagania niezbędne:

 

znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, znajomość języka angielskiego, dobra organizacja pracy i komunikatywność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

znajomość prawa w zakresie instytucji finansowych znajomość prawa konsumenckiego, doświadczenie zdobyte w pracy w instytucji finansowej lub organie administracji publicznej sprawującym nadzór nad instytucjami finansowymi

 

Opis stanowiska:

 

Wsparcie Departamentu Prawnego w zakresie:

 

przygotowywania projektów analiz i opinii prawnych oraz dokumentów interpretacyjnych w zakresie przepisów regulujących działalność sektora finansowego, przygotowywania projektów wystąpień kierowanych do organów administracji państwowej, Sejmu i Senatu RP, i in., opiniowania projektów regulacji prawnych dotyczących sektora finansowego opracowywania propozycji legislacyjnych dotyczących sektora finansowego, opracowywania projektów pism procesowych, opiniowania projektów umów.

 

Zgłoszenia wraz z CV należy przesyłać na adres e-mail:kamila.masik@cpb.pl z dopiskiem w tytule e-maila „aplikant radcowski”

 

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Udostępnij na: