Zatrudnię aplikanta I lub II roku – postępowania egzekucyjne

Kancelaria Radcy prawnego Bartosza Znojkiewicza nawiążę stałą współpracę z aplikantem I albo II roku aplikacji radcowskiej w zakresie wykonywania zadań z zakresu postępowań egzekucyjnych i pokrewnych. Praca zdalna nie jest przewidziana.

Zakres wybranych zadań w sprawach: obiegu dokumentów, egzekucji wierzytelności na rzecz wierzycieli, spadkowych oraz klauzulowych, pomocy dłużnikom w sprawach dot. egzekucji z nieruchomości, nieruchomości – np. ocena prawna, przymusowe zniesienie współwłasności itp., „pobocznych” i „wpadkowych” klientów.

Rozwój: spojrzenie na sprawy egzekucyjne z różnych stron – od strony wierzyciela i dłużnika, codzienny kontakt z cywilnym prawem procesowym oraz prawem egzekucyjnym, praktyka – reprezentacja w postępowaniach sądowych, nauka spraw różnych – „pobocznych” u klientów.

Wymagam: otwartości umysłu i zaangażowania.

Biuro kancelarii mieści się w pobliżu pl. Unii Lubelskiej i Łazienek Królewskich.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia – do uzgodnienia.

Praca w zasadzie od zaraz.

Zainteresowanych aplikantów uprzejmie proszę o przesłanie CV lub krótkiego listu motywacyjnego oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu podjęcia współpracy na adres e-mail: bznojkiewicz@kancelaria-znojkiewicz.pl.

Zastrzegam kontakt z wybranymi osobami.

Udostępnij na: