Zastępstwa na dyżurze obrończym

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie na prośbę Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie przypomina, że w przypadku braku możliwości pełnienia  przez radcę prawnego dyżurów we wskazanych terminach, radca prawny zobowiązany jest zapewnić zastępstwo innej osoby uprawnionej i powiadomić o tym prezesa właściwego sądu rejonowego oraz OIRP w Warszawie.

Udostępnij na: