Zaproszenie na konferencję „Prywatność a jawność: bilans 25-lecia”

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Kołem naukowym „CyberLaw” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów organizują, w dniu 24 listopada 2014 r. konferencję pt. „Prywatność a jawność: bilans 25-lecia”.

Konferencję objął patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski, a wydarzenie wpisuje się w cykl imprez i konferencji podsumowujących zmiany, jakie zaszły po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Wśród prelegentów znajdują się czołowi specjaliści, prawnicy, informatycy i naukowcy na co dzień zajmujący się problemami jawności działania organów państwa, ochroną prywatności i danych osobowych.

Celem konferencji jest refleksja nad rolą tych dwóch wartości we współczesnym państwie. W trakcie konferencji będzie analizowany obecny stan prawny i zmiany, jakie doprowadziły do powstania aktualnego kształtu regulacji w tym zakresie. Omówione zostaną także kierunki zmian zarówno w zakresie ochrony danych osobowych jak i jawności działań władz publicznych, a także współczesne wyzwania wobec tych wartości. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele nauki, biznesu, samorządowcy, prawnicy i politycy.

Informacje o konferencji znajdują się na stronach www.wpia.uw.edu.pl oraz www.giodo.gov.pl.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony www.wpia.uw.edu.pl.

Udostępnij na: