Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu Komisji Europejskiej

Komisja Europejska we współpracy z Instytutem Maxa Plancka w Luksemburgu serdecznie zaprasza radców prawnych do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej wpływu krajowej procedury cywilnej na wzajemne zaufanie i swobodny przepływ orzeczeń między państwami członkowskimi UE oraz na ochronę praw konsumentów w postępowaniu cywilnym.

Można wziąć udział w ankiecie dotyczącej obu zagadnień bądź tylko jednego z nich, w zależności od wiedzy i doświadczeń zawodowych respondenta.
Pytania zostały opracowane przez międzynarodowe konsorcjum naukowe i stanowią część szeroko zakrojonego badania (JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082) prowadzonego w 28 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Ankieta jest adresowana do szerokiego kręgu prawników i w dużej mierze odwołuje się do ich doświadczeń wynikających z codziennej praktyki zawodowej. Odpowiedzi uzyskane z ankiet posłużą do sformułowania wniosków w ramach wspomnianego wyżej badania.
Ankieta została przygotowana także w polskiej wersji językowej. Ankieta znajduje się tutaj.
Serdecznie prosimy o jak najliczniejsze wzięcie udziału w ankiecie.

Udostępnij na: