ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY APLIKANTA I ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ

Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko, zlokalizowana na Żoliborzu (przy stacji metra Pl. Wilsona) zaprasza do odpłatnej współpracy aplikanta I roku aplikacji radcowskiej, zainteresowanego prawem cywilnym, handlowym oraz prawem nieruchomości. Istnieje możliwość objęcia aplikanta patronatem.

 

Zakres obowiązków:

 

 

 • przygotowywanie projektów pism przedsądowych, sądowych, tworzenie projektów umów, etc., a także wyszukiwanie stosownego orzecznictwa;
 • zastępstwo procesowe radcy prawnego przed sądami na terenie Warszawy;
 • wsparcie radcy prawnego w obsłudze klientów Kancelarii;
 • kontakt z sądami i urzędami, a także obsługa bieżącej korespondencji;
 • współtworzenie wpisów dot. najnowszych zmian w prawie na profile społecznościowe oraz newsletter Kancelarii.

 

Oferujemy:

 

 

 • merytoryczną opiekę radcy prawnego oraz wsparcie profesjonalnego Zespołu;
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, przyjazną atmosferę oraz dostosowanie zakresu współpracy do konieczności odbywania przez aplikanta zajęć obowiązkowych w OIRP;
 • możliwość promowania swojej osoby poprzez publikację artykułów na blogu Kancelarii;
 • możliwość brania udziału w spotkaniach radcy prawnego z klientami, w tym współprowadzenia porad prawnych pod bezpośrednim nadzorem radcy prawnego;
 • telefon oraz laptop służbowy do dyspozycji aplikanta w siedzibie Kancelarii.

 

Kompetencje:

 

Kancelaria poszukuje aplikanta radcowskiego, który istotnie wesprze Zespół Kancelarii w bieżącej pracy, a tym samym stanie się znaczącym i trwałym atutem Kancelarii. Dlatego też, kandydat powinien:

 

 

 • cechować się wysokim poziomem kultury osobistej, a także dużym stopniem zaangażowania i motywacji w dążeniu do własnego rozwoju zawodowego oraz rozwoju działalności Kancelarii;
 • zlecone zadania wykonywać sumiennie oraz rzetelnie, być osobą zorganizowaną i odpowiedzialną, dokładać najwyższej staranności oraz wykazywać się wnikliwością przy rozpoznawaniu spraw oraz sporządzaniu projektów pism;
 • dobrze poruszać się w procedurze cywilnej, administracyjnej oraz sądowodaministracyjnej, znać prawo cywilne oraz handlowe, a także interesować się szeroko pojętym prawem nieruchomości;
 • posiadać doświadczenie w pracy w kancelarii radcowskiej, adwokackiej lub notarialnej;
 • znać język angielski co najmniej w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

 

Kontakt:

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie CV na adres: kancelaria@niekrasz-gierejko.pl z dopiskiem w treści wiadomości e-mail: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Panią Katarzynę Niekrasz-Gierejko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Katarzyna Niekrasz-Gierejko Kancelaria Radcy Prawnego”, z siedzibą w Warszawie (01-562) przy ul. Mickiewicza 27 lok. 186, w celu realizacji procesu rekrutacji” – zgłoszenia, które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych będą natychmiastowo usuwane.

 

* Podstawa prawna:

 

art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88)

 

Poprzez wyrażenie powyższej zgody, przyjmuję do wiadomości i zostałam/-em poinformowana/-ny, że:

 

 

 • Pani Katarzyna Niekrasz-Gierejko, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Katarzyna Niekrasz-Gierejko Kancelaria Radcy Prawnego”, z siedzibą w Warszawie (01-562) przy ul. Mickiewicza 27 lok. 186, staje się „Administratorem” moich danych osobowych;
 • zgoda jest całkowicie dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, a moje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 miesięcy od daty rozpoczęcia procesu rekrutacji (okres potrzebny do zakończenia procesu rekrutacji i ewentualnie jego ponownego otwarcia);
 • przysługuje mi prawo do: (i) żądania dostępu do moich danych osobowych, (ii) ich sprostowania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, a także (v) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Udostępnij na: