Zapraszamy do składania CV na stanowisko: aplikant radcowski w dziale prawa rynku finansowego

Krajowy Instytut Prawno – Podatkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie poszukuje APLIKANTA RADCOWSKIEGO do Działu Kancelarii specjalizującego się w transakcjach na rynku kapitałowym oraz roszczeniach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym i pieniężnym. 

Od kandydatów oczekujemy:

 • statusu aplikanta radcowskiego
 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w jednej z poniższych instytucji: kancelaria prawna o specjalizacji finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, BFG, biuro Rzecznika Finansowego bądź na rzecz Domu maklerskiego lub TFI,
 • doświadczenia i obycia w sprawach roszczeń związanych z kredytami dewizowymi bądź indeksowanymi,
 • doświadczenia, uporządkowanej wiedzy i zainteresowania w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, w tym znajomości przepisów dot. m.in. obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej oraz komunikację z klientem,
 • wysokiego poziomu motywacji i umiejętności realizacji złożonych projektów w pracy zespołowej, z uwzględnieniem nadrzędnego interesu klienta i jakości realizowanych przez Kancelarię projektów,
 • zdolności komunikacyjnych, jasnego formułowania myśli,
 • umiejętność wnikliwego i analitycznego podejścia do rozwiązywanych zagadnień i problemów prawnych,
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami, sumienność i rzetelności,
 • inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonanie powierzonych zadań.

Wybranej osobie oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zaangażowania, bo to jest miarą naszego wspólnego sukcesu,
 • pracę u boku doświadczonych adwokatów i radców prawnych, przy ciekawych projektach i wyzwaniach jakie stawia szczególnie rynek finansowy w Polsce,
 • czynny udział w procesach oraz kreowaniu strategii prawnej, mediacje oraz negocjacje,
 • naszą otwartość na potrzeby pracowników: szkolenia, konferencje,
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole.

Zapraszamy do aplikowania na w/w stanowisko drogą mailową, na adres: rekrutacja@kipp24.pl

Kontakt: Aleja Solidarności 155 lok. 2
00-877 Warszawa

WYMAGANE OŚWIADCZENIA DO APLIKOWANIA:

Prosimy o umieszczenie na CV poniższych oświadczeń:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o. o.. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Aplikant w Radcowski/Adwokacki w dziale prawa rynku finansowego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Kancelarii, w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o. o..  z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Solidarności 155 lok. 28, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705768, posiadająca REGON: 368843182, NIP: 5252730982. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: instytut@kipp24.pl.

Udostępnij na: