Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zatrudni na staż aplikanta I roku aplikacji

Zaklad Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siodzibą w Warszawie , Al. Jerozolimskie 155, zatrudni na 3-miesięczny staż aplikanta radcowskiego I roku aplikacji.

 

Wymagania:

 

– pożądana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

– umiejętność posługiwania się programami MIcrosoft Word

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@zzpprzymz.pl  wraz z kluzulą \\\”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZZP przy MZ moich danych osobowychzawartych w nadesłanej ofercie aplikacyjnej dla potrzeb niezbędnych do realizcji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych osobowych, tj. z dnia 13 czerwca 2016r.,Dz.U. z 2016r. poz. 922).

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Udostępnij na: