XX Dni Edukacji Prawniczej

Niemalże tradycją staje się, że co roku, w ramach wydarzeń organizowanych przez ELSA Warszawa odbywają się spotkania ze studentami prawa, którym przybliżany jest zawód radcy prawnego oraz przebieg aplikacji. W tym roku, podczas XX Dni Edukacji  Prawnej Izbę warszawską reprezentował radca prawny Łukasz Oleksiuk.

W dniu 16 listopada 2016 r., w ramach XX Dni Edukacji Prawnej, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się wykład Mecenasa Łukasza Oleksiuka, który wprowadził młodych studentów w tematykę prawną i przedstawił zawód radcy prawnego. Zaskoczyło mnie, że większość uczestników spotkania stanowili studenci II roku prawa. Jak widać istotnemu obniżeniu ulega wiek, w którym młodzi ludzie rozstrzygają o swojej przyszłości zawodowej – mówi r.pr. Łukasz Oleksiuk. – W tym roku duża część spotkania poświęcona była zaangażowaniu radców prawnych w sprawy karne.  Prezentując nasze kompetencje przedstawiłem nie tylko przygotowanie do roli obrońcy w sprawach karnych, ale także całą paletę możliwości pogłębiania wiedzy w tym zakresie, jaką oferuje radcom prawnym Izba warszawska – dodaje.
Przebieg dyskusji, która towarzyszyła całemu spotkaniu, pokazał po raz kolejny, że dla wielu – nawet studentów prawa – zawód radcy prawnego nie jest znany. To pokazuje, jak wiele potrzeba pracy, by budować wizerunek radcy prawnego, który jest w stanie zapewnić pomoc prawną nie tylko przedsiębiorcy, ale i przeciętnemu obywatelowi i nie tylko w sprawie cywilnej, ale i w karnej, jak i w każdej innej.