XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Komisja Integracji, działająca w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych, zaprasza na

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Turniej odbędzie się w dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r.

na kortach Arki Gdynia przy ul. Juliana Ejsmonda 3 w Gdyni.

 

Noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług Hotelu Nadmorskiego w Gdyni znajdującego się bezpośrednio przy kortach na preferencyjnych warunkach.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
290 zł – dla aplikantów radcowskich,
390 zł – dla radców prawnych,
690 zł – dla osób spoza samorządu radcowskiego,
520 zł – dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju.

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział sumy, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia:

– dla aplikantów,
– radców prawnych
– osób spoza samorządu.

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 sierpnia 2019 r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

UWAGA!
Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie wystawionym nie wcześniej niż po dniu 15.08.2019 r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;
50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Wszelkich informacji na temat zawodów udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail: sito@kirp.pl

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się w załącznikach oraz na stronie www.kirp.pl

Udostępnij na: