XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Impreza odbędzie się w dniach 23–25 sierpnia 2018 r. Ze względu na problemy organizacyjne na terenie kortów Sopot Tenis Klubu,  tegoroczne rozgrywki będą odbywać się na kortach Arki Gdynia.

Noclegi  i posiłki w hotelach, za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji, uczestnicy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

dla aplikantów radcowskich – 290 zł,

dla radców prawnych – 390 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł,

dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł.

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2018 r. – wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faksem (fax 022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż 16.08.2018 r.

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

Udostępnij na: