XVII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie zapraszają wszystkich zainteresowanych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do udziału w XVII Ogólnopolskim Rajdzie Bieszczadzkim Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach od 7 do 11 października 2020 r.

Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 510 zł dla wszystkich radców i aplikantów oraz 590 zł dla osób spoza samorządu radcowskiego. Cena obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 7 października br. do śniadania w dniu 11 października br.  (tradycyjnie uczestnicy wydarzenia zakwaterowani zostaną w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem),
  • opiekę przewodników GOPR,
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Osoby zainteresowane udziałem w Rajdzie proszone są o przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku drogą elektroniczną na adres e-mail: sito@kirp.pl bądź pocztą na adres:
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu Nr 74124027441111001008037603 do 30 września 2020 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w Rajdzie decydować będzie kolejność przesłanych zgłoszeń.

Uwaga:
Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.
Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmiany terminu Rajdu lub jego całkowitego odwołania, wprowadzenia zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego w szczególności z uwagi na zagrożenie wynikające z obowiązującego stanu epidemii SARS-CoV-2.
W związku ze stanem epidemii, uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie jej trwania wszelkich obowiązujących wymogów sanitarnych określonych obowiązującymi przepisami prawa, a także do zaopatrzenia się w niezbędne artykuły ochronne oraz środki dezynfekcyjne.

Udostępnij na: