XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie – 24–27.08.2017 r.

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych zaprasza na XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Impreza odbędzie się w dniach 24–27 sierpnia 2017 r. na kortach Sopot Tenis Klubu, 81-718 Sopot, ul. Ceynowy 5.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

  • dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
  • dla radców prawnych – 390 zł,
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu (w plikach do pobrania).

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 4 sierpnia 2017 r.– wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax. 022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju muszą dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4.08.2017r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę:
50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopot Tenis Klubu wyłącznie w obuwiu na płaskim obcasie.

Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus e-mail sito@kirp.pl, tel. 22 319 56 04.

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się poniżej.

Udostępnij na: