XV Regaty o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

Fundacja Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkich żeglarzy związanych z warszawskim samorządem radców prawnych na XV Regaty o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie. Regaty odbędą się w weekend 2–3 września 2017 r. (sobota–niedziela) na jeziorze Święcajty, na jachtach Twister 800. Uczestników oczekujemy już w piątek, 1 września, w godzinach popołudniowych.

Do udziału w imprezie zapraszamy zainteresowanych żeglarzy – radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także osoby towarzyszące.

Uczestnicy Regat mają zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie w Węgorzewie, w hotelu Ognisty Ptak. W programie przewidziane są imprezy towarzyszące, Disco Sailor’s Party oraz Bal Kapitański.

PROGRAM REGAT:

Piątek 1.09.2017 r.

 • Przyjazd i zakwaterowanie uczestników, od godz. 14.00
 • Kolacja grillowa w godz. 20.30–22.00
 • Disco Sailor’s Party, DJ & Sax, na saksofonie zagra Krzysztof Sandecki, w godz. 22.00–2.00

Sobota 2.09.2017 r.

 • Śniadanie, w godz. 8.00–10.00
 • Odprawa sterników, losowanie jachtów, w godz. 10.00–10.30
 • Regaty, w godz. 11.30–16.00
 • Obiad, w godz. 16.30–17.30
 • Bal Kapitański, w godz. 20.00–2.00

Niedziela 3.09.2017 r.

 • Śniadanie, w godz. 8.00–10.00
 • Odprawa sterników, w godz. 10.00–10.15
 • Regaty, w godz. 10.30–13.00
 • Wręczenie nagród, godz. 13.30
 • Obiad, w godz. 14.00–15.00
 • Wyjazd uczestników, do godz. 16.00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W REGATACH I ZASADY PŁATNOŚCI:

W Regatach może uczestniczyć maksymalnie 16 załóg.

Skład załogi (wraz ze sternikiem) winien liczyć od 5 do 6 osób, przy czym wymogiem startu w Regatach jest minimum pięcioosobowy skład załogi, w tym maksymalnie dwie osoby spoza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przypadku zgłoszenia niepełnej załogi (poniżej 5 osób), reszta składu może zostać dolosowana przez Organizatora.

Sternicy powinni legitymować się co najmniej patentem żeglarza jachtowego. Sternicy powinni prowadzić jacht od startu do mety. Przekazywanie tej funkcji innym członkom załogi jest niedozwolone (poza sytuacjami wyższej konieczności) i grozi dyskwalifikacją. Nad prawidłowym przebiegiem Regat czuwa komisja regatowa (sędziowska).

Sternicy (muszą to być radcy prawni lub aplikanci radcowscy) zgłaszają swoje załogi poprzez formularz zgłoszeniowy online. Zgłoszenia uczestników (wyłącznie poprzez formularz) przyjmujemy do 16 sierpnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia załogi
Formularz zgłoszenia indywidualnego

Opłaty wpisowej za udział w Regatach w wysokości:

 • 800 zł – radca prawny lub aplikant radcowski z Izby warszawskiej
 • 1200 zł – osoba towarzysząca (osoba nie będąca radcą prawnym lub aplikantem z Izby warszawskiej)
  należy dokonać dopiero po potwierdzeniu zgłoszenia przez OIRP w Warszawie.

W przypadku wolnych miejsc, po 16 sierpnia br. będą prowadzone dodatkowe zapisy.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w Regatach jest dokonanie opłaty wpisowej za całą załogę do 16 sierpnia br. Ze względów organizacyjnych, odpowiedzialność za uiszczenie opłaty wpisowej ciąży na sterniku, który winien dokonać wpłaty w imieniu wszystkich członków swojej załogi, a także osób spoza załogi zgłaszanych do udziału w imprezie.

Szczegółowych informacji udziela:
Ewelina Mika – tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 137
e-mail integracja@oirpwarszawa.pl

Życzymy miłego wypoczynku!

Udostępnij na: