XV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych 3–7 października 2018 r.

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie zapraszają do udziału w XV Ogólnopolskim Rajdzie Bieszczadzki Radców Prawnych, który odbędzie się w dniach od 3 do 7 października 2018 r.

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 640 zł,

zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł

i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 3 października br. do śniadania w dniu 7 października br.
  • opiekę przewodników GOPR
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Koszt nie obejmuje posiłku i napojów po ukraińskiej stronie, biletu na przejazd koleją i opłaty klimatycznej. Jadący na Ukrainę winni zabrać kieszonkowe w wysokości ok. 700 hrywien (ok. 100 zł).

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (22 319 56 16) bądź pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok. 2

00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrod

nr 74124027441111001008037603, do 21 września 2018 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.

Zapraszamy serdecznie

 

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                      Wiceprezes KRRP

Bartosz Opaliński                                                                              Michał Korwek

 

Udostępnij na: