XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych organizuje XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Impreza odbędzie się w dniach 20–23 sierpnia 2015 r. na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego, 81-718 Sopot, ul Ceynowy 5.

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat czy dane podmiotów, na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w zamieszczonych poniżej kartach zgłoszeniowych. Karty są także do pobrania na stronie www.kirp.pl. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia, właściwej dla swojego statusu zawodowego. Noclegi i posiłki w hotelach (za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji) zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Zgłoszenia do 8 sierpnia 2015 r. wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia należy przesyłać faxem (fax. 22 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju muszą dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 4 sierpnia 2015 r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę;
20 000 zł – nw.,
100 000 zł – oc.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem. „Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopockiego Klubu Tenisowego wyłącznie w obuwiu na płaskim obcasie”.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel/fax 22 319 56 16, recepcja: 22 319 56 01, bezpośrednio: 22 319 56 04
e-mail: sito@kirp.pl. Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się także na stronie www.kirp.pl.

Udostępnij na: