XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych – 4–8.10.2017 r.

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 4 do 8 października 2017 r. XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem, jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem. Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 970 zł i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 4 października br. do śniadania w dniu 8 października br.,
  • opiekę przewodników GOPR,
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia (załączonych poniżej) drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (22 319 56 16) bądź pocztą na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa. Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio  na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 18 września 2017 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty. Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.
Uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
Osoby wybierające się na Słowację muszę mieć przy sobie ważną kartę EKUZ.

Udostępnij na: