XIII Regaty o Puchar Dziekana OIRP W Warszawie

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tradycyjnie zaprasza wszystkich żeglarzy związanych z warszawskim samorządem radców prawnych na XIII Regaty o Puchar Dziekana OIRP W Warszawie. Regaty odbędą się w weekend 5–6 września 2015 r. (sobota–niedziela) na jeziorze Kisajno, na jachtach Twister 800. Uczestników oczekujemy już w piątek, 4 września, w godzinach popołudniowych.

Do udziału w imprezie zapraszamy zainteresowanych żeglarzy – radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także osoby towarzyszące – członków rodzin.

Uwaga: w związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w regatach zakwaterowanie możliwe jest wyłącznie na łodziach cumowanych przy pomostach Hotelu Tajty.

Uczestnicy regat mają zapewnione pełne wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Hotelu Tajty lub w pokojach dwu- albo trzyosobowych w Domu Żeglarza, w Wilkasach k. Giżycka. W programie przewidziane są imprezy towarzyszące: wieczór przy ognisku oraz Bal Kapitański.

PROGRAM REGAT:

Piątek 4.09.2015

 • Przyjazd i zakwaterowanie uczestników od godz. 14.00
 • Ognisko/kolacja grillowa 19.30–22.00
 • Wieczór przy muzyce od godz. 20.00

Sobota 5.09.2015

 • Śniadanie 7.30–9.30
 • Akademia żeglarstwa regatowego, odprawa sterników, losowanie jachtów 9.30–10.00
 • Wypłynięcie na regaty 10.00
 • Regaty 10.00–16.00
 • Obiad 16.00–17.00
 • Konkurencje sprawnościowe i jazdy testowe autami marki Hyundai 17.00–19.30
 • Bal Kapitański 19.30–2.00

Niedziela 6.09.2015

 • Śniadanie 8.00–10.00
 • Odprawa sterników 10.00–10.15
 • Regaty w godzinach 10.15–13.00
 • Wręczenie nagród 13.30
 • Obiad 14.00–15.00
 • Wyjazd uczestników

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W REGATACH I ZASADY PŁATNOŚCI:

W regatach będzie uczestniczyć maksymalnie 20 załóg.

Sternicy (muszą to być radcy prawni lub aplikanci radcowscy) zgłaszają swoje załogi poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania w pliku poniżej) na adres e-mail: integracja@oirpwarszawa.pl.

Sternicy powinni legitymować się co najmniej patentem żeglarza jachtowego. Wymogiem jest sześcioosobowy skład załogi, w tym maksymalnie dwie osoby spoza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przypadku zgłoszenia niepełnej załogi (poniżej 6 osób), reszta składu może zostać dolosowana. Sternik prowadzi jacht od startu do mety. Przekazywanie tej funkcji innym członkom załogi jest niedozwolone (poza sytuacjami wyższej konieczności) i grozi dyskwalifikacją. Nad prawidłowym przebiegiem regat czuwa komisja regatowa (sędziowska).

Zgłoszenia uczestników (wyłącznie poprzez formularz) przyjmujemy do 12 sierpnia br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty wpisowej za udział w regatach w wysokości:
• 400 zł – radca prawny i aplikant radcowski
• 800 zł – osoba towarzysząca
należy dokonać dopiero po potwierdzeniu zgłoszenia przez OIRP w Warszawie, na rachunek:
53 1560 0013 2347 6764 7000 0001
Hotel Tajty Sp. z o.o.
Wilkasy, ul. Przemysłowa 17, 11-500 Giżycko
(z dopiskiem Regaty – Giżycko i nazwiskami uczestników).

W przypadku wolnych miejsc, po 12 sierpnia br. będą prowadzone dodatkowe zapisy.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w regatach jest dokonanie opłaty wpisowej za całą załogę do 12 sierpnia br. Ze względów organizacyjnych, odpowiedzialność za uiszczenie opłaty wpisowej ciąży na sterniku, który dokonuje wpłaty w imieniu wszystkich członków swojej załogi, a także osób spoza załogi zgłaszanych do udziału w imprezie.

Po przyjeździe do hotelu sternicy obowiązani są przedstawić potwierdzenie wpłaty za całą załogę (ewentualnie zgłoszone osoby niepływające). Zakwaterowanie w hotelu będzie dokonywane po udokumentowaniu uiszczenia wpłaty.

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w regatach, przewidujemy przyjęcie większej liczby zgłoszeń, z zastrzeżeniem zakwaterowania na łodziach cumowanych przy pomostach Hotelu Tajty. W tym przypadku opłata z udział w regatach wynosi:
• 300,00 zł dla radcy prawnego i aplikanta radcowskiego
• 800,00 zł dla osoby towarzyszącej.
Osoby z góry zainteresowane noclegiem na łodziach prosimy o zaznaczenie tej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

Szczegółowych informacji organizacyjnych udziela pan Jakub Kotela – tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 134, e-mail integracja@oirpwarszawa.pl

Życzymy miłego wypoczynku

Regaty_2015_v2Temidium

Udostępnij na: