XIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych – 28.09–2.10.2016 r.

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje w dniach od 28 września do 2 października 2016 r. XIII Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem. Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 540 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 870 zł i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 28 września br. do śniadania w dniu 2 października br.,
  • opiekę przewodników GOPR,
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl), faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres: Krajowa Rada Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa.
Kartę zgłoszenia (załączoną poniżej) należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.
Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 19 września 2016 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

Udostępnij na: