Komunikat dla radców prowadzących sprawy z urzędu

Radców prawnych, którzy złożyli oświadczenie dotyczące podejmowania się pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu („oświadczenie”) uprzejmie informujemy, że niezależnie od wskazanego w informacji dotyczącej ustawowego obowiązku podawania Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych adresu dla doręczeń (https://www.oirpwarszawa.pl/obowiazek-aktualizacji-danych-osobowych-przez-radcow-prawnych/), nadal obowiązywać będzie podany w oświadczeniu adres do korespondencji dla sądu.

Ten adres nadal będzie wskazywany w pismach wyznaczających radcę prawnego do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W przypadku konieczności aktualizacji tych danych prosimy o przesłanie jej na druku oświadczenia (dostępny poniżej do pobrania).