Wysokość składek członkowskich od 1 stycznia 2020 r.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich na zasadach określonych w Uchwale Nr 7/VIII /2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku. z późn. zm.

WPŁATY Z TYTUŁU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Grupa składki Składki ogółem a) Składka ubezpieczeniowa
b) Składka członkowska
Radcowie prawni wykonujący zawód 100,00 zł a) 19,00 zł
b) 81,00 zł
Radcowie niewykonujący zawodu 81,00 zł a) –
b) 81,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód 61,00 zł a) 19,00 zł
b) 42,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści którzy nie wykonują zawodu Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej a) –
b) –
Prawnicy zagraniczni spoza UE 59,50 zł a) 19,00 zł
b) 40,50 zł
Aplikanci radcowscy 20,00 zł a) –
b) 20,00 zł
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego Zwolnieni od uiszczania składki członkowskiej

Składki prosimy wpłacać na indywidualne rachunki, których numery są dostępne po zalogowaniu się do Extranetu.

W razie problemów prosimy o kontakt: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

Informujemy, iż na wpłaty z tytułu składek członkowskich oraz opłaty za wpis na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich nie są wystawiane faktury VAT, ponieważ nie podlegają przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wynikają z przynależności do samorządu radcowskiego określonej przepisami ustawy o radcach prawnych.