Poszukiwani chętni do funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych lub niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poszukuje wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.

Osoby zainteresowane pełnieniem ww. funkcji lub uzyskaniem szerszej informacji na ten temat prosimy o kontakt z p. Mariolą Henczel pod nr tel. 22 571 50 81, 723 247 411 (pon. – pt. 8.00-16.00) lub e-mailem: mhenczel@ops-wola.waw.pl.