Dyżur w ramach trybu przyśpieszonego w dniach 04.05.2021 r. i 24.12.2021 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie informuje, że w związku z Zarządzeniem w którym dni 4 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. ustalono dniami wolnymi od pracy, dyżur w ramach trybu przyśpieszonego:

– w dniu 4 maja 2021 r. będzie pełnił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

– w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie pełnił Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.