Wykłady transmitowane on-line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on-line. Wykłady on-line transmitowane będą w terminach i o czasie ustalonych dla poniedziałków i wtorków radcowskich.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach on-line znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

 

Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem oglądania wykładów.

Rekomendujemy logowanie na każdy wykład on-line kilka minut przed jego rozpoczęciem. Po pojawieniu się okna streamingowego prosimy cierpliwie czekać aż transmisja się rozpocznie.

Aby uczestniczyć w kolejnym wykładzie on-line, nawet tym który odbywać się będzie tego samego dnia, konieczne będzie odrębne zalogowanie.

Najbliższe terminy wykładów on-line:

23 marca 2020 r.

17.30 Należyta staranność członków organów spółek kapitałowych – dr Robert Szyszko radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Koszty uzyskania przychodów twórców po zmianach przepisów w 2018 r. – dr  Dorota Gabler

Liczba punktów szkoleniowych: 4

24 marca 2020 r.

17.30 EQ – czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja wpływająca na nasz sukces zawodowy i budowanie relacji z innymi – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Zarządzanie stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

30 marca 2020 r.

17.30 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w świetle aktualnych przepisów związanych z wprowadzeniem  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Izabela  Zawacka radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Pracodawcy w dobie pandemii – instrumenty prawa pracy, z których może korzystać pracodawca w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia – Izabela  Zawacka radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

31 marca 2020 r.

17.30 Postępowanie gospodarcze – cz. I –  dr hab. Joanna Studzińska radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Postępowanie gospodarcze – cz. II –  dr hab. Joanna Studzińska radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

6 kwietnia 2020 r.

17.30 Stan epidemii – wyłączenie stosowania ustawy PZP – przeciwdziałanie COVID-19 – Piotr Trębicki radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Podatkowy pakiet kryzysowy oraz ułatwienia dotychczas istniejące – Paulina Bąk radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

7 kwietnia 2020 r. 

17.30 Upadłość i restrukturyzacja – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Upadłość konsumencka – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

14 kwietnia 2020 r.

17.30 Techniki wywierania wpływu i psychologiczne reguły budowania relacji, które zawsze się sprawdzają – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Asertywność – sztuka budowania pewności siebie – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

20 kwietnia 2020 r.

17.30 Nieudzielenie pomocy jako przesłanka odpowiedzialności prawnej – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Czy domniemanie zgody pacjenta jest okolicznością obligującą lekarza do udzielenia świadczenia zdrowotnego? – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

21 kwietnia 2020 r. 

17.30 Stosowanie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w praktyce orzeczniczej organów dyscyplinarnych – zagadnienia: naruszenie wymaganej staranności, stosunków z klientem – Arkadiusz Karasiński radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Postępowanie dyscyplinarne w orzecznictwie Sądu Najwyższego – zagadnienia proceduralne – Arkadiusz Karasiński radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

 

Udostępnij na: