Wykłady transmitowane on line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on line. Wykłady on line transmitowane będą w terminach i o czasie ustalonych dla poniedziałków i wtorków radcowskich.

Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w wykładach on line znajdziecie Państwo poniżej w załączonym pliku.

 

Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem oglądania wykładów.

Rekomendujemy logowanie na każdy wykład on line kilka minut przed jego rozpoczęciem. Po pojawieniu się okna streamingowego prosimy cierpliwie czekać aż transmisja się rozpocznie.

Aby uczestniczyć w kolejnym wykładzie on line, nawet tym który odbywać się będzie tego samego dnia, konieczne będzie odrębne zalogowanie.

Najbliższe terminy wykładów on line:

23 marca 2020 r.

17.30 Należyta staranność członków organów spółek kapitałowych – dr Robert Szyszko radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Koszty uzyskania przychodów twórców po zmianach przepisów w 2018 r. – dr  Dorota Gabler

Liczba punktów szkoleniowych: 4

24 marca 2020 r.

17.30 EQ – czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja wpływająca na nasz sukces zawodowy i budowanie relacji z innymi – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Zarządzanie stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

30 marca 2020 r.

17.30 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w świetle aktualnych przepisów związanych z wprowadzeniem  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – Izabela  Zawacka radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Pracodawcy w dobie pandemii – instrumenty prawa pracy, z których może korzystać pracodawca w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia – Izabela  Zawacka radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

31 marca 2020 r.

17.30 Postępowanie gospodarcze – cz. I –  dr hab. Joanna Studzińska radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Postępowanie gospodarcze – cz. II –  dr hab. Joanna Studzińska radca prawny, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

6 kwietnia 2020 r.

17.30 Stan epidemii – wyłączenie stosowania ustawy PZP – przeciwdziałanie COVID-19 – Piotr Trębicki radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Podatkowy pakiet kryzysowy oraz ułatwienia dotychczas istniejące – Paulina Bąk radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

7 kwietnia 2020 r. 

17.30 Upadłość i restrukturyzacja – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Upadłość konsumencka – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

14 kwietnia 2020 r.

17.30 Techniki wywierania wpływu i psychologiczne reguły budowania relacji, które zawsze się sprawdzają – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Asertywność – sztuka budowania pewności siebie – Agnieszka Olejnik trener biznesu

Liczba punktów szkoleniowych: 4

20 kwietnia 2020 r.

17.30 Nieudzielenie pomocy jako przesłanka odpowiedzialności prawnej – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Czy domniemanie zgody pacjenta jest okolicznością obligującą lekarza do udzielenia świadczenia zdrowotnego? – dr n. prawnych Dariusz Hajdukiewicz lekarz – chirurg, Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

21 kwietnia 2020 r. 

17.30 Stosowanie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w praktyce orzeczniczej organów dyscyplinarnych – zagadnienia: naruszenie wymaganej staranności, stosunków z klientem – Arkadiusz Karasiński radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Postępowanie dyscyplinarne w orzecznictwie Sądu Najwyższego – zagadnienia proceduralne – Arkadiusz Karasiński radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

27 kwietnia 2020 r. 

17.30 Najem i dzierżawa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – najnowsze rozwiązania antykryzysowe w czasie pandemii cz. I – Piotr Grodzki radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – najnowsze rozwiązania antykryzysowe w czasie pandemii cz. II – Piotr Grodzki radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

28 kwietnia 2020 r. 

17.30 Efektywna strategia rozwoju kancelarii  – umiejętność definiowania właściwych celów rozwojowych i określania parametrów ich realizacji – Magdalena Liberda trener Formuły Efektywnego Rozwoju Kancelarii, absolwentka National Louis University of Chicago, certyfikowany specjalista ds. automatyzacji marketingu, strateg marketingu i sprzedaży usług prawnych

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Skuteczna promocja kancelarii  – umiejętność stworzenia efektywnego planu promocji marki prawniczej i tworzenie treści efektywnych sprzedażowo – Magdalena Liberda trener Formuły Efektywnego Rozwoju Kancelarii, absolwentka National Louis University of Chicago, certyfikowany specjalista ds. automatyzacji marketingu, strateg marketingu i sprzedaży usług prawnych

Liczba punktów szkoleniowych: 4

4 maja 2020 r.

17.30 Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu cywilnym – środki zaradcze – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Postępowania spadkowe z elementem zagranicznym – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

Liczba punktów szkoleniowych: 4

5 maja 2020 r.

17.30 Sztuka elegancji – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Stylizacja sylwetki – Agnieszka Jelonkiewicz trenerka i konsultantka wizerunku

Liczba punktów szkoleniowych: 4

11 maja 2020 r.

17.30 Wytwarzanie energii z OZE – systemy FIT/FIP, aukcje i świadectwa pochodzenia – Grzegorz Mikos radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Wybrane aspekty egzekucji z nieruchomości oraz wpływ epidemii COVID-19 na postępowania egzekucyjne i pracę kancelarii komorniczych – Marcin Świtkowski Komornik Sądowy przy Sądzie rejonowym dla Warszawy-Woli

Liczba punktów szkoleniowych: 4

12 maja 2020 r.

17.30 Style komunikacji – praktyczne zastosowanie wiedzy o różnicach w percepcji rzeczywistości i porozumiewaniu się – Anna Dąbrowska, trener i coach. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Techniki wpływu społecznego w praktyce – Anna Dąbrowska,  trener i coach. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na studiach podyplomowych

Liczba punktów szkoleniowych: 4

18 maja 2020 r.

17.30 Upadłość i restrukturyzacja – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Upadłość konsumencka – dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19 maja 2020 r.

17.30 Zarządzanie stresem – metody, techniki i narzędzia – dr Lidia Czarkowska, trener o coach, wykładowca akademicki na Akademii Leona Koźmińskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Silne emocje – jak sobie z nimi radzić – dr Lidia Czarkowskatrener o coach, wykładowca akademicki na Akademii Leona Koźmińskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

25 maja 2020 r. 

17.30 Postępowania odrębne, w tym gospodarcze, po zmianach – dr Marcin Dziurda, radca prawny, Uniwersytet Warszawski

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Środki odwoławcze po zmianach – dr Marcin Dziurda radca prawny, Uniwersytet Warszawski

Liczba punktów szkoleniowych: 4

26 maja 2020 r.

17.30 Porozumienia procesowe z prokuratorem. Tryby konsensualne ze szczególnym uwzględnieniem art. 335 kpk – Marcin Saduś, prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Rozwiązywanie konfliktów – Agata Gójska, socjolożka, mediatorka i trenerka umiejętności społecznych w ośrodku Mediatorzy.pl, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

1 czerwca 2020 r.

17.30 Dostęp do informacji publicznej – wybrane problemy praktyczne – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo-administracyjnym – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

2 czerwca 2020 r.

17.30 Kwalifikacja podmiotowa w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego (aspekty transgraniczne) – dr hab. Monika Szwarc radca prawny, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Konsekwencje braku notyfikacji „przepisów technicznych” w rozumieniu dyrektywy 2015/1535 w relacjach z organami administracji państwa – dr hab. Monika Szwarc radca prawny, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Liczba punktów szkoleniowych: 4

8 czerwca 2020 r.

17.30 Tarcze anty-Covid: skutki podatkowe otrzymanego wsparcia oraz zwolnienia i ulgi podatkowe – Mirosława Zugaj licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w zawodzie,  wykładowca na kursach Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na UTH im. H. Chodkowskiej.

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Podatkowe instrumenty poprawy płynności finansowej firmy – instrumenty wprowadzone na mocy Tarcz anty-Covid oraz rozwiązania istniejące w przepisach podatkowych – Mirosława Zugaj licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w zawodzie,  wykładowca na kursach Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości Cedoz, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na UTH im. H. Chodkowskiej.

Liczba punktów szkoleniowych: 4

9 czerwca 2020 r.

17.30 Jak żyć i pracować w sytuacji zmiany? O budowaniu swojej odporności psychicznej w czasie pandemii. cz.I – Malwina Puchalska-Kamińska psycholog, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS, specjalizująca się w badaniach i szkoleniach z takich obszarów jak: poczucie sensu pracy, radzenie sobie ze stresem, job crafting.

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Jak żyć i pracować w sytuacji zmiany? O budowaniu swojej odporności psychicznej w czasie pandemii. cz.II – Malwina Puchalska-Kamińska psycholog, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS, specjalizująca się w badaniach i szkoleniach z takich obszarów jak: poczucie sensu pracy, radzenie sobie ze stresem, job crafting.

Liczba punktów szkoleniowych: 4

15 czerwca 2020 r.

17.30 Warunkowe przedterminowe zwolnienie w praktyce – Agnieszka Komorowicz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Praktyczne aspekty reprezentowania pokrzywdzonych tzw. hejtem w sprawach karnych – dr Mateusz Woiński radca prawny, Akademia Leona Koźmińskiego

Liczba punktów szkoleniowych: 4

16 czerwca 2020 r.

17.30 Podział nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – cz. I – dr Magdalena Durzyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Podział nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami – cz. II – dr Magdalena Durzyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Liczba punktów szkoleniowych: 4

22 czerwca 2020 r. 

17.30 Odwołania do KIO i skarga do sądu okręgowego wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – Piotr Trębicki radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Zdolność podmiotowa: sytuacja ekonomiczna, referencje i inne wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – Piotr Trębicki radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

23 czerwca 2020 r. 

19.15 Dowód z pisemnych zeznań świadka w postępowaniu cywilnym – dr hab. Piotr Rylski radca prawny, Uniwersytet Warszawski

Liczba punktów szkoleniowych: 4

29 czerwca 2020 r. 

17.30 Zasada pierwszeństwa prawa UE w praktyce polskich sądów i organów administracji – dr Magdalena Porzeżyńska radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Regulamin pracy i regulamin wynagradzania – rynek publiczny i prywatny – dr hab. Łukasz Pisarczyk radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

30 czerwca 2020 r. 

17.30 PPP jako forma realizacji zadań publicznych – ogólne informacje wprowadzające; przygotowanie organizacyjne i działania do podjęcia przed wszczęciem postępowania na wybór Partnera Prywatnego – Irena Skubiszak-Kalinowska radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

19.15 Wybór partnera prywatnego – Prawo zamówień publicznych czy ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi; umowa o PPP i wynagrodzenie partnera prywatnego; zamknięcie finansowe, umowa bezpośrednia – Irena Skubiszak-Kalinowska radca prawny

Liczba punktów szkoleniowych: 4

Udostępnij na: