Wykaz biegłych sądowych

Stosowanie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) informujemy, że radca prawny Aleksandra Sewerynik została ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie muzyki, w szczególności plagiatu muzycznego, sporów dotyczących współautorstwa oraz innych sporów wymagających wiadomości specjalnych z zakresu zasad muzyki do dnia 31 grudnia 2026 r.

Udostępnij na: