Wtorki radcowskie w Warszawie – IV kwartał 2017

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, w II kwartale 2017 r. kontynuujemy ideę organizacji dwóch torów wykładów w ramach „wtorków radcowskich”. Tak jak w poprzednich kwartałach są to dwa niezależne od siebie wykłady o godz. 17.30 i o godz. 19.15.

Zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładach jest nieodpłatny. Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.

Za udział w dwóch wykładach wtorkowych można uzyskać łącznie 8 pkt. szkoleniowych (po 4 pkt. za 1 wykład).

Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach radcowskich włączana jest automatycznie. Lista papierowa oraz ELO dostępne są w godzinach:

Początek wykładu Początek Koniec
godz. 17.30 16.30 18.00
godz. 19.15 20.15 21.05

24 października 2017

17.30 Wybór najkorzystniejszego postępowania restrukturyzacyjnego – podobieństwa i różnice – część I – dr hab. Anna Hrycaj sędzia Wydziału XI Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, kierownik studiów podyplomowych Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego

31 października 2017

17.30 Uchybienia procesowe dotyczące formułowania żądań pozwu na tle zmian regulacji dotyczących odsetek ustawowych (po nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i Kodeksu cywilnego) oraz wynikającego z art. 187 § 1 k.p.c. wymagania dokładnego określenia żądania pozwu w sprawach cywilnych gospodarczych – Maciej  Kruszyński sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

7 listopada 2017

17.30 Zakres i zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie krajowym prof. Robert Grzeszczak – Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2015-2018), członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

19.15 Elektroniczne postępowanie upominawcze – Bartosz Brylski radca prawny, Koordynator Działu Sądowo Egzekucyjnego Idea Money S.A.

14 listopada 2017

17.30 Sprzedaż: świadczenie usług prawnych a zagadnienia efektywnej sprzedaży – Monika A. Underwood i Ernest Jędrzejewski

19.15 Systemy: wewnętrzne i zewnętrzne polityki i procedury niezbędne w każdej kancelarii – Monika A. Underwood i Ernest Jędrzejewski

21 listopada 2017

17.30 Badania dokumentów – poprawność metodologiczna, najczęstsze błędy, możliwości podważenia opiniiprof. dr hab. Piotr Girdwoyń profesor w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

19.15 Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Jak poprawnie przygotować wyjaśnienia ceny, jak oceniać oferty, jak nie dać odrzucić oferty z powodu rażąco niskiej ceny  – Piotr Trębicki radca prawny

28 listopada 2017

17.30 Ochrona wizerunku model prawny ochrony, roszczenia, orzecznictwo sądowe – Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

19.15 Wspólne prawo autorskie – aspekty praktyczne, regulacja kontraktowa, orzecznictwo Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii

5 grudnia 2017

17.30 Apelacja w sprawach karnych – konstruowanie zarzutów apelacyjnych – prof. dr hab. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, wykładowca, autorka licznych publikacji naukowych

19.15 Metodyka pracy radcy prawnego jako obrońcy w postępowaniu karnym – prof. dr hab. Monika Całkiewicz prorektor ds. studiów prawniczych Akademii L. Koźmińskiego, wykładowca, autorka licznych publikacji naukowych

19 grudnia 2017

17.30 Dobra stawka – metody wyceny usług prawniczych – prof. Ryszard Sowiński profesor WSB, wspólnik Naveo Sowiński i Sęk sp. j.

19.15 Skuteczność pism procesowych w praktyce sądowej po nowelizacji k.p.c. – wnioski metodyczne dla pełnomocników procesowych – Robert Masznicz sędzia w IV Wydziale Cywilnym w Sądzie Okręgowym w Warszawie, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych m. in. z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego

 

Wtorki radcowskie_ulotka_IV kw. 2017

Udostępnij na: